Juha Kontisen seurakuntavaalien 2014 teemat

* Kirkko on meitä jokaista varten

* Kirkolla on oltava jäsenilleen merkitystä arvoyhteisönä

* Kirkon on oltava lähellä ihmisen jokapäiväistä elämää

* Seurakunnan on kuljettava hätää kärsivien rinnalla

* Seurakunnan toiminta on turvattava hallintoa keventämällä
   www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi

  

Mikkeli on viihtyisä kaupunki

Mikkelin kaupunki

 

Päätöksentekoa ohjaa

* Yhteistyö

* Sitoutuminen

* Kannustaminen

* Vastuullisuus

* Avoimuus

 

Mikkeliläisten hyvinvoinnin turvaaminen

* Vanhuspalvelujen kehittäminen

* Syrjäytymisen ennaltaehkäisy

* Kaupungin talouden suunnittelu ja seuranta