Kokoomuksen 1. varavaltuutettu 2013-2017 Juha Kontinen

TYÖTÄ KASVATUKSEN JA LIIKUNNAN HYVÄKSI JO VUODESTA 1973

        

 

   

         

Hyvinvointipalveluihin käytetään Mikkelissä entistä suurempi osa kuntalaisten tuloista. Näistä palveluista asiakkaat ovat valmiita maksamaan, jos ne ovat riittävän laadukkaita. Maksajalle on myös varattava mahdollisuus itse valita sellaiset palvelut, joita hän kokee tarvitsevansa. Kaupungin talous on saatava kuntoon luopumalla tuottamattomasta omaisuudesta sekä karsimalla hallintobyrokratiaa.

Vanhustyössä korostuu julkisen sektorin lisäksi yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin (järjestötoimijat, vapaaehtoiset jne.) kanssa. Tästä huolimatta kokonaisvastuu palvelutuotannosta säilyy julkisella sektorilla, vaikka osa palveluista kilpailutetaan ja tuotetaan muuten. Tavoitteena tulee olla kuntalaisten turvallinen ja virikkeellinen kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa asuminen mahdollisimman pitkään. Laitoshoidon tulee joka tapauksessa olla viimeinen vaihtoehto. Suunnitellut liikuntapaikkarakentamiset palvelevat oikein toteutettuina myös ikääntyvää väestönosaa ja ovat osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

Lapsille tulee turvata laadukas varhaiskasvatuksen hoitomuoto kotona tai kodin ulkopuolella. Yksilöllistä opetusta on tarjottava sekä lahjakkaille että erityistä tukea tarvitseville. On korostettava ennaltaehkäisevän työn merkitystä syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille. Kaupungin vetovoima lapsiperheille on säilytettävä investoimalla harrastusmahdollisuuksiin ja tukemalla kolmannen sektorin toimintaa.

Mikkelin Kokoomus r.y.

Puheenjohtaja 2010.
Äänivaltainen puoluekokousedustaja: Jyväskylä 2010, Rovaniemi 2012, Lappeenranta 2016
www.kokoomusmikkeli.fi

 

Mielipiteitä

Riittävätkö kuntien rahat? www.lansi-savo.fi/Mielipiteet/12616007.html

Kenelle syrjäytymisen ehkäisy kuuluu? www.lansi-savo.fi/Mielipiteet/12525394.html

Opetuslautakunta kuuntelee nuoria. www.lansi-savo.fi/Mielipiteet/12447408.html

Päämajakoulun ilmavaivoille valohoitoa. www.lansi-savo.fi/Mielipiteet/12189180.html

Sairila -metodi koulukiusaamista vastaan.

http://nettiradiomikaeli.internetix.fi/mikaeli/arkisto/opetus/erkkapeda2/kontinen.htm

 

 

 

Keskustelupalsta

Ei yhtään keskustelua käynnissä.